Dental Delivery

Ứng dụng theo dõi quá trình nhận mẫu & giao thành phẩm giữa Lab và Nha khoa

Một trong những điều quan trọng với doanh nghiệp là tối ưu hoá năng suất làm việc của nhân viên và quy trình làm việc, giao tiếp giữa các nhân viên hiệu quả nhất. Đối với Lab Nha khoa, giao nhận là bước quan trọng trong quy trình sản xuất. Chúng tôi nhận thấy những bất cập trong việc quản lý giao nhận tại các Lab. Đó là tương tác giữa quản lý giao nhận & nhân viên giao nhận; tổ chức, sắp xếp các tuyến đường và hình ảnh chuyên nghiệp của Lab với nha khoa.
Chúng tôi đã xậy dựng 1 ứng dụng giúp Lab khắc phục những khó khăn của họ với công nghệ bản đồ & định vị GPS.

Mục tiêu

Tối ưu hoá quy trình nhận mẫu và giao hàng của Lab; Giải quyết những vấn đề tồn tại của phòng giao nhận. Chúng tôi tin rằng đây là sản phẩm hữu ích cho Lab.
Ứng dụng vận hành trên điện thoại và môi trường web.

Một giải pháp, ba nhóm người dùng

Dành cho đội giao hàng

Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của nhân viên giao nhận. Nó được thiết kế cực kỳ đơn giản và phù hợp với khả năng sử dụng của nhân viên giao nhận.
Tối ưu hoá lộ trình giao nhận hàng với nhiều điểm đến là các nha khoa, bến xe. Thông báo khi có lệnh nhận hàng mới. Tính năng chụp ảnh giúp nhân viên xác nhận Lab đã giao hàng cho nha khoa

Dành cho quản lý giao nhận

Bảng quản trị trực quan, phù hợp cho người quản lý giao nhận theo dõi và phân công giao nhận.
Giúp ngời quản lý giao nhận quản lý và phân tuyến hiệu quả trong thời gian thực. Theo dõi hoạt động của tất cả nhân viên giao nhận trên 1 bản đồ.

Dành cho lãnh đạo

Hệ thống báo cáo chi tiết mà Lab không thể làm được nếu quản lý bằng file Excel hay sổ sánh.
Xem lại lộ trình di chuyển mỗi ngày của từng nhân viên
Báo cáo năng suất làm việc để có đánh giá, khen thưởng phù hợp và công bằng cho đội ngũ giao nhận.