Xây dựng phần mềm quản lý Dental Lab - vDentalLab

Công ty đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và phát triển phần mềm quản lý cho Lab

2013

Phát hành phiên bản thương mại đầu tiên của phần mềm vDentalLab

Được các Lab vừa và lớn tại Tp. Hồ Chí Minh đón nhận và đưa vào áp dụng

2015

Phần mềm được triển khai cho hơn 200 Lab tại Việt Nam

Các Lab tại khắp các tỉnh thành đã chuyển đổi qua phần mềm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Đồng Nai...

2016

Nghiên cứu và phát triển Dental platform

Vận hành Online trên nền tảng Web; sử dụng dịch vụ đám mây Amazon và áp dụng các công nghệ mới nhất hiện nay

2017

Phát hành Dental platform

Nền tảng tập hợp các ứng dụng cho ngành nha. Gồm các đối tượng người dùng là Lab, nha khoa và bệnh nhân

2018

Phát hành phiên bản đầu tiên của ứng dụng quản lý Dental Lab Online

Ứng dụng quản lý Dental Lab đơn giản trên Web; được cung cấp miễn phí cho các Lab vừa và nhỏ

2019

Triển khai ứng dụng quản lý giao nhận

Ứng dụng dành cho Lab quản lý nhân viên giao nhận; sử dụng công nghệ bản đồ và định vị GPS.

2020

Chúng tôi đang phát triển nhiều ứng dụng khác trên Dental platform

Mục tiêu là hoàn thiện hệ sinh thái đầy đủ các ứng dụng cho Lab, nha khoa, bệnh nhân

2021