Điều khoản và dịch vụ của người dùng

Chúng tôi là Công Ty TNHH Phần Mềm Tầm Nhìn(Chuyên xây dựngcung cấp các giải pháp về "Mobile app", "Web app" và "Desktop app"), có địa chỉ tại 394/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản dịch vụ của người dùng (Điều khoản của chúng tôi), vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@dental.vn. dental.vn có ba nhóm người dùng khác nhau tùy thuộc vào các sản phẩm được sử dụng:

 • Chúng tôi gọi người dùng của trang web là "khách truy cập trang web".
 • Chúng tôi gọi người dùng sử dụng phiên bản miễn phí của dental.vn là "Người dùng miễn phí". Khi người dùng miễn phí truy cập và sử dụng Dịch vụ, họ chỉ có quyền truy cập vào một bộ tính năng và chức năng dịch vụ hạn chế hơn so với Người đăng ký.
 • Chúng tôi gọi người dùng sử dụng phiên bản trả phí của dental.vn là "người dùng trả phí" (không phân biệt cấp thuê bao). Các tính năng và chức năng của Dịch vụ dành cho Người đăng ký được xác định bởi tầng đăng ký và các điều khoản cụ thể được thỏa thuận giữa wdental.vn và tổ chức (ví dụ: chủ lao động của bạn hoặc một thực thể hoặc người khác, được gọi là khách hàng của khách hàng), đã tham gia vào một thỏa thuận riêng điều chỉnh việc giao hàng, truy cập và sử dụng Dịch vụ ("Thỏa thuận khách hàng").

Chúng tôi đề cập đến ba nhóm người dùng này một cách gọi chung là "Người dùng" hoặc "Bạn" có thể sử dụng các mục đích của các Điều khoản này. Bất kể bạn là nhóm Người dùng nào, các Điều khoản này tạo ra một thỏa thuận pháp lý trực tiếp giữa bạn và dental.vn, và giải thích các quy tắc điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ để cập nhật. Chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hiện hành của địa phương để cung cấp cho bạn thông báo về các thay đổi đối với các Điều khoản này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Trang web sau khi có bất kỳ cập nhật nào như vậy đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

1. ĐIỀU KIỆN VÀ PHẠM VI

1.1 Chung: Để sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn phải có, và tuyên bố và bảo đảm rằng bạn, ít nhất 16 tuổi và có thẩm quyền đồng ý với các Điều khoản này. Nếu trước đây dental.vn đã cấm bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web.

1.2 Khu vực: Các Điều khoản này được áp dụng cho Người dùng bên ngoài Việt Nam. Nếu bạn ở Việt Nam, các điều khoản có sẵn tại ... áp dụng cho bạn.

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG

2.1 Đăng ký tài khoản và bảo mật: Để truy cập Dịch vụ và Trang web, bạn phải đăng ký tài khoản dental.vn bằng cách tạo tên người dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đăng ký chính xác, đầy đủ và hiện tại về bản thân bạn. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của bạn được bảo mật và an toàn. Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chúng tôi có thể cho rằng mọi thông tin liên lạc chúng tôi nhận được trong tài khoản của bạn đều do bạn thực hiện. Nếu bạn là chủ sở hữu hóa đơn, quản trị viên hoặc nếu bạn đã xác nhận bằng văn bản rằng bạn có quyền đưa ra quyết định thay mặt cho Khách hàng ("Quản trị viên Tài khoản"), bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền ra quyết định thay mặt của Khách hàng và đồng ý rằng dental.vn có quyền dựa vào hướng dẫn của bạn.

2.2 Sử dụng tài khoản trái phép: Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi tại info@dental.vn nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin có thể được sử dụng để xác nhận danh tính của bạn và giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn. dental.vn sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc phí luật sư nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù có hoặc không có kiến ​​thức và/hoặc ủy quyền của bạn, và bất kể bạn có có hoặc không khuyên chúng tôi sử dụng trái phép như vậy. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và luật sư Các khoản phí mà dental.vn hoặc bên thứ ba phải chịu do người khác sử dụng tài khoản của bạn. Trong trường hợp Quản trị viên tài khoản hoặc Khách hàng mất quyền truy cập vào tài khoản hoặc yêu cầu thông tin về tài khoản, dental.vn có quyền yêu cầu từ Quản trị viên tài khoản hoặc Khách hàng bất kỳ xác minh nào cần thiết trước khi khôi phục quyền truy cập hoặc cung cấp thông tin về tài khoản đó trong tùy ý của nó.

3. QUYỀN SỞ HỮU CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ và trang web được dental.vn sở hữu và vận hành và chứa các tài liệu (bao gồm tất cả phần mềm, thiết kế, văn bản, tài liệu biên tập, văn bản thông tin, hình ảnh, hình minh họa, clip âm thanh, video clip, tác phẩm nghệ thuật và các tài liệu đồ họa khác, và tên, logo, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ) có nguồn gốc toàn bộ hoặc một phần từ các tài liệu do dental.vn và các đối tác cung cấp, cũng như các nguồn khác và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam, các điều khoản của hiệp ước quốc tế, nhãn hiệu dịch vụ và luật sở hữu trí tuệ khác. Dịch vụ và trang web cũng được bảo vệ như một tác phẩm tập thể hoặc biên soạn theo bản quyền của Việt Nam và toàn cầu cũng như các luật và hiệp ước khác. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các bản quyền hiện hành và các luật khác, cũng như mọi thông báo hoặc hạn chế bản quyền bổ sung có trong Dịch vụ và Trang web. Bạn thừa nhận rằng Dịch vụ và Trang web đã được dental.vn và những người khác phát triển, biên soạn, chuẩn bị, sửa đổi, lựa chọn và sắp xếp thông qua việc áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá được phát triển và áp dụng thông qua việc tiêu tốn thời gian, công sức và tiền bạc đáng kể tài sản trí tuệ có giá trị của dental.vn và những người khác. Bạn đồng ý thông báo cho dental.vn ngay lập tức khi biết về bất kỳ khiếu nại nào về việc Dịch vụ và Trang web vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền hợp đồng, luật định hoặc pháp luật thông thường khác. Bất kỳ việc sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào có trên hoặc thông qua Dịch vụ và Trang web đều có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật riêng tư và công khai và các quy định truyền thông và đạo luật.

4. NỘI DUNG VÀ PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1 Nội dung người dùng và Nội dung gửi trên Dịch vụ: Dịch vụ cho phép bạn tạo các tác vụ và gửi thông tin, văn bản, tệp và các tài liệu khác có liên quan (gọi chung là Nội dung người dùng trực tuyến) và chia sẻ Nội dung người dùng đó với người khác. Nội dung người dùng được gửi hoặc có sẵn cho Dịch vụ tuân theo các điều khoản sau:

4.1.1 Nội dung người dùng miễn phí: Người dùng miễn phí duy trì quyền sở hữu Nội dung người dùng mà họ gửi tới Dịch vụ (Nội dung người dùng miễn phí trên mạng). Bằng cách gửi Nội dung người dùng miễn phí, Người dùng miễn phí cấp cho dental.vn giấy phép truy cập, sử dụng, sao chép, sao chép, xử lý, điều chỉnh, xuất bản, truyền tải và hiển thị Nội dung người dùng miễn phí đó, được Chính sách quyền riêng tư của dental.vn cho phép, bao gồm cả nếu được yêu cầu bởi pháp luật hoặc trong đức tin tốt để tuân thủ quy trình pháp lý. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Nội dung người dùng miễn phí nào trên Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này hoặc điều đó có thể bị phản đối theo quyết định riêng của dental.vn.

4.1.2 Nội dung người dùng đăng ký trên Dịch vụ: Nội dung được đăng ký cho Dịch vụ bởi Người đăng ký (Nội dung người dùng của tài khoản Đăng ký) được Khách hàng sở hữu và kiểm soát như được nêu trong phần giới thiệu về các Điều khoản này và Thỏa thuận khách hàng, ngoại trừ đối với Nội dung người dùng đăng ký do sinh viên gửi theo Thỏa thuận khách hàng với một tổ chức giáo dục (Sinh viên nội dung trực tuyến). Nội dung sinh viên như vậy thuộc sở hữu của sinh viên chứ không phải tổ chức giáo dục. dental.vn duy trì giấy phép hạn chế, không độc quyền và không thể chuyển nhượng (ngoại trừ liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp của mình) để truy cập, sử dụng, sao chép, sao chép, xử lý, điều chỉnh, xuất bản, truyền, lưu trữ và hiển thị Nội dung người dùng của người đăng ký cho các mục đích hạn chế sau: (I) để duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ; (II) để ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ; (III) để điều tra khi chúng tôi có niềm tin tốt hoặc đã nhận được khiếu nại cáo buộc rằng Nội dung người dùng của người đăng ký đó vi phạm Thỏa thuận khách hàng hoặc các Điều khoản này; (IV) để tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của Thỏa thuận khách hàng và Nguyên tắc thực thi pháp luật của chúng tôi; và (V) như được quy định khác trong Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi hoặc được Khách hàng cho phép rõ ràng bằng văn bản.

4.2 Phản hồi trên trang web: Trang web có thể có một số tính năng nhất định cho phép bạn gửi nhận xét, thông tin và các tài liệu khác (gọi chung là Phản hồi phản hồi) cho dental.vn và chia sẻ Phản hồi đó với người dùng khác hoặc công chúng. Bằng cách gửi Phản hồi thông qua Trang web, bạn cấp cho dental.vn giấy phép truy cập, sử dụng, sao chép, sao chép, xử lý, điều chỉnh, xuất bản, truyền, lưu trữ và hiển thị Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào (kể cả trong lời chứng thực hoặc các tài liệu tiếp thị dental.vn khác và khi cần làm như vậy theo luật hoặc với thiện chí tuân thủ quy trình pháp lý.). Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ Phản hồi nào được đăng trên các diễn đàn công cộng vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của chúng tôi.

4.3 Nội dung người dùng và đại diện phản hồi: Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có tất cả các quyền bắt buộc để gửi Nội dung và Phản hồi của Người dùng mà không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Bạn hiểu rằng dental.vn không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với Nội dung người dùng hoặc Phản hồi và bằng cách sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng hoặc Phản hồi từ những người dùng khác gây khó chịu, không chính xác, không chính xác, gây hiểu lầm, hoặc phản đối khác. Cũng xin lưu ý rằng Nội dung và Phản hồi của Người dùng có thể chứa lỗi đánh máy, lỗi vô ý khác hoặc không chính xác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ dental.vn vô hại cho tất cả các khiếu nại phát sinh từ Nội dung người dùng hoặc Phản hồi bạn gửi qua Dịch vụ và/hoặc Trang web. Chúng tôi bảo lưu quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền các tranh chấp đó, và trong mọi trường hợp, bạn sẽ hợp tác với chúng tôi để khẳng định bất kỳ biện pháp phòng vệ nào.

5. GIẤY PHÉP VÀ CHẤP NHẬN SỬ DỤNG

5.1 Giấy phép của bạn: Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể cấp phép, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để truy cập và sử dụng Dịch vụ và Trang web chỉ cho mục đích sử dụng nội bộ của bạn (hoặc, cho Người đăng ký, sử dụng được Khách hàng ủy quyền) và chỉ theo cách tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý áp dụng cho bạn hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ và Trang web, bao gồm Chính sách quyền riêng tư của dental.vn và các Điều khoản này. dental.vn có thể thu hồi giấy phép này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình.

5.2 Chấp nhận sử dụng: Tất cả Người dùng phải tuân thủ các quy tắc sau đây về việc sử dụng Dịch vụ và Trang web được chấp nhận. Sự gián đoạn của Dịch vụ. Bạn có thể không:

Sự gián đoạn của Dịch vụ. Bạn có thể không:

 • Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Dịch vụ và Trang web, hệ thống máy tính dental.vn, hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp dental.vn;
 • Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào hoặc vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào;
 • Truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ và trang web bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các giao diện được hỗ trợ công khai của dental.vn;
 • Tố gắng phá vỡ hoặc áp đảo cơ sở hạ tầng của chúng tôi bằng cách cố ý áp đặt các yêu cầu hoặc gánh nặng vô lý lên tài nguyên của chúng tôi (ví dụ: sử dụng các bot, hoặc các hệ thống tự động khác để gửi yêu cầu đến máy chủ của chúng tôi với tốc độ vượt quá những gì người dùng có thể gửi trong cùng thời gian thời gian); hoặc là
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách gửi vi-rút, quá tải, ngập lụt, spam, ném bom Dịch vụ và Trang web hoặc bằng cách tạo kịch bản cho Nội dung Người dùng theo cách đó như can thiệp hoặc tạo gánh nặng không đáng có cho Dịch vụ và Trang web.

Sử dụng sai dịch vụ và trang web. Bạn không được sử dụng Dịch vụ và Trang web để thực hiện, quảng bá hoặc hỗ trợ:

 • Bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận;
 • Mạo danh một người hoặc thực thể khác hoặc xuyên tạc của một liên kết với một người hoặc thực thể hoặc có ý định lừa dối người khác;
 • Các hoạt động phỉ báng, bôi nhọ hoặc đe dọa, cấu thành ngôn từ kích động thù địch, quấy rối hoặc theo dõi;
 • Việc xuất bản hoặc đăng tải thông tin cá nhân hoặc thông tin cá nhân mà không có sự cho phép và cho phép rõ ràng của họ;
 • Việc gửi thông tin liên lạc không mong muốn, quảng cáo khuyến mãi hoặc spam;
 • Việc xuất bản hoặc liên kết đến nội dung độc hại nhằm làm hỏng hoặc phá vỡ trình duyệt hoặc máy tính của người dùng khác; hoặc là
 • Quảng cáo hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ khác ngoài chính bạn mà không có sự cho phép thích hợp.

Tiêu chuẩn nội dung người dùng trong dịch vụ và trang web. Bạn không được đăng bất kỳ Nội dung người dùng nào trên Dịch vụ hoặc Trang web:

 • Vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào, bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba, hoặc bất kỳ ai có quyền riêng tư hoặc công khai;
 • Là lừa đảo, lừa đảo, bất hợp pháp, tục tĩu, khiêu dâm (bao gồm cả nội dung khiêu dâm trẻ em, khi nhận thức được, chúng tôi sẽ xóa và báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bóc lột), phỉ báng, bôi nhọ hoặc đe dọa, cấu thành thù hận lời nói, quấy rối, hoặc rình rập;
 • Chứa bất kỳ thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên;
 • Chứa bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào, chẳng hạn như thông tin tài chính, số thẻ thanh toán, số an sinh xã hội hoặc thông tin sức khỏe mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của dental.vn, như một phần của Thỏa thuận khách hàng;
 • Chứa virus, bot, sâu hoặc các vật liệu có hại tương tự; hoặc là
 • Chứa bất kỳ thông tin nào mà bạn không có quyền cung cấp theo luật hoặc bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng hoặc ủy thác nào.

Vi phạm Mục 5. Ngoài các biện pháp khắc phục khác có thể có cho chúng tôi, dental.vn có quyền thực hiện bất kỳ hành động khắc phục nào mà họ thấy cần thiết, bao gồm đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập Dịch vụ hoặc Trang web của bạn. và không có trách nhiệm đối với dental.vn nếu bạn không tuân thủ các quy tắc trong Phần 5 này hoặc nếu theo quyết định riêng của dental.vn, hành động đó là cần thiết để ngăn chặn sự gián đoạn Dịch vụ hoặc Trang web cho người dùng khác. Nếu bạn là Người đăng ký, dental.vn có quyền thông báo cho (các) Quản trị viên tài khoản khách hàng hoặc đại diện khách hàng khác về bất kỳ vi phạm các Điều khoản này.

6. RIÊNG TƯ

Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu chúng tôi thu thập từ và về bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được kết hợp bằng cách tham khảo các Điều khoản này.

7. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Nếu chúng tôi không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi chịu trách nhiệm về mất mát hoặc thiệt hại mà bạn phải chịu, đó là kết quả có thể thấy trước do chúng tôi vi phạm các Điều khoản này hoặc do sơ suất của chúng tôi, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào không lường trước được. Mất mát hoặc thiệt hại là có thể thấy trước nếu đó là hậu quả rõ ràng của vi phạm của chúng tôi hoặc nếu đó là một lệnh đã được chấp nhận. Chúng tôi cũng chỉ cung cấp Dịch vụ và Trang web để sử dụng nội bộ của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh dựa trên việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào Dịch vụ và Trang web. Chúng tôi không nhóm trừ hoặc giới hạn theo bất kỳ cách nào trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn, nơi chúng tôi sẽ làm như vậy là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc do sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, vì gian lận hoặc xuyên tạc gian lận và vi phạm các quyền hợp pháp của bạn liên quan đến Dịch vụ và Trang web.

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Dịch vụ và Trang web chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không xác nhận tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào mà bạn đặt vào thông tin đó đều có nguy cơ của riêng bạn.

8. VIRUSES

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng các tệp có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi sẽ không có vi-rút hoặc mã phá hoại khác. Bạn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy trình và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn về bảo vệ chống vi-rút và độ chính xác của đầu vào và đầu ra dữ liệu và để duy trì phương tiện bên ngoài Dịch vụ và Trang web để tái tạo bất kỳ dữ liệu bị mất nào.

9. LIÊN KẾT BÊN THỨ BA VÀ DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB

Dịch vụ và trang web có thể cung cấp (1) thông tin và nội dung do bên thứ ba cung cấp; (2) liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba, chẳng hạn như người bán hàng hóa và dịch vụ; và (3) các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba được bán trực tiếp cho bạn. dental.vn không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó và không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về (I) bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu nào khác trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó, (II) bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong các trang web hoặc tài nguyên này, hoặc (III) mọi thực tiễn xử lý thông tin hoặc thực tiễn kinh doanh khác của các nhà khai thác của các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng dental.vn sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với mọi thiệt hại hoặc mất mát gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ trang web hoặc tài nguyên được liên kết nào. Các tương tác của bạn với các bên thứ ba như vậy sẽ bị chi phối bởi các điều khoản riêng về dịch vụ và chính sách bảo mật của bên thứ ba và bất kỳ điều khoản tương tự nào khác.

10. SỬA ĐỔI

dental.vn bảo lưu quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ và Trang web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), có hoặc không có thông báo. Bạn đồng ý rằng dental.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ và Trang web.

11. LUẬT ÁP DỤNG

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này, và chủ đề và sự hình thành của chúng, được điều chỉnh bởi luật pháp Ireland. Tuy nhiên, nếu bạn là người tiêu dùng và cư dân của bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác, bạn sẽ được hưởng lợi và nếu bạn là người tiêu dùng và cư dân của bất kỳ quốc gia nào tại APAC hoặc UAE, bạn có thể được hưởng lợi từ bất kỳ điều khoản bắt buộc nào và các quyền hợp pháp có sẵn cho bạn dưới, pháp luật của nước đó. Không có gì trong các Điều khoản này ảnh hưởng đến quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng dựa trên bất kỳ quy định bắt buộc nào của pháp luật địa phương và các quyền hợp pháp.

Bạn có thể liên hệ với dental.vn theo địa chỉ tranh chấp info@dental.vn nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ. Bạn và dental.vn sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp, khiếu nại, câu hỏi hoặc bất đồng trực tiếp nào thông qua tham vấn và đàm phán thiện chí, là điều kiện tiên quyết để một trong hai bên khởi kiện hoặc hình thức khiếu nại khác. Nếu chúng tôi không đạt được giải pháp theo thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ khi giải quyết tranh chấp không chính thức, đến mức được luật pháp hiện hành cho phép, tất cả các tranh cãi, tranh chấp, yêu cầu, tính, khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động giữa bạn và dental.vn phát sinh từ, dưới hoặc liên quan đến Dịch vụ sẽ được đệ trình lên khu vực tài phán độc quyền của tòa án Ireland. Tuy nhiên, nếu bạn là cư dân của bất kỳ quốc gia châu Âu, quốc gia APAC hoặc UAE nào khác, bạn cũng có thể tiến hành tố tụng tại quốc gia đó.

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1. Không pháp lý: Nếu chúng tôi không khăng khăng rằng bạn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản này hoặc nếu chúng tôi không thực thi các quyền của chúng tôi đối với bạn hoặc nếu chúng tôi trì hoãn việc đó, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã từ bỏ các quyền đó và sẽ không có nghĩa là bạn làm không phải tuân thủ nghĩa vụ của bạn. Nếu chúng tôi từ chối sự thất bại hoặc vi phạm của bạn, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy bằng văn bản và điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ tự động từ bỏ bất kỳ lỗi vi phạm nào trong tương lai của bạn.

12.2. Tính pháp lý: Mỗi đoạn của các Điều khoản này hoạt động riêng biệt. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào quyết định rằng bất kỳ trong số họ là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các đoạn còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

12.3. Mục thêm: Các phần tiêu đề trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không có hiệu lực pháp lý hoặc hợp đồng.

12.4 Thông báo: Chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn qua e-mail, đăng thông báo trên Dịch vụ và Trang web hoặc bất kỳ phương pháp nào khác mà chúng tôi chọn và thông báo như vậy sẽ có hiệu lực trong công văn. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi, nó sẽ có hiệu lực khi nhận được và bạn phải sử dụng địa chỉ email hoặc địa chỉ sau: (1) dental.vn, 394/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc (2) info@dental.vn.

Chính sách bảo mật của dental.vn

dental.vn cung cấp nhiều năng suất làm việc nhóm, cộng tác và các công cụ tổ chức có sẵn trực tuyến, bao gồm thông qua một ứng dụng di động (gọi chung là Dịch vụ trực tuyến) và các trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở www.dental.com. Khi bạn sử dụng Dịch vụ và tương tác với Trang web, dental.vn thu thập và xử lý thông tin từ và về bạn để cung cấp cho bạn quyền truy cập Dịch vụ, nâng cao trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ và tương tác với bạn. Chính sách quyền riêng tư này (Chính sách bảo mật) mô tả cách dental.vn thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ và trang web và những lựa chọn bạn có liên quan đến thông tin đó. Phần đầu tiên bên dưới giải thích những điều khoản riêng tư nào có thể áp dụng cho bạn tùy thuộc vào nhóm người dùng của bạn.

Các tham chiếu đến của dental.vn trong suốt Chính sách có nghĩa là thực thể dental.vn đóng vai trò là bộ điều khiển dữ liệu hoặc bộ xử lý dữ liệu thông tin của bạn, như được giải thích chi tiết hơn dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Trang web hoặc bất kỳ phần nào khác trong hoạt động kinh doanh của dental.vn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với dental.vn theo số: 394/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@dental.vn.

Chính sách bảo mật này chứa các phần sau:

I. Tôi thuộc nhóm người dùng nào và Điều khoản bảo mật nào có thể áp dụng cho tôi?

dental.vn có ba nhóm người dùng khác nhau tùy thuộc vào các sản phẩm dental.vn được sử dụng. Vui lòng xem các gạch đầu dòng bên dưới để xác định nhóm người dùng của bạn, sau đó nhấp vào liên kết nội bộ để truy cập các điều khoản bảo mật áp dụng cho bạn. Có thể là bạn có thể sử dụng dental.vn theo những cách khác nhau. Nếu vậy, xin vui lòng xem lại tất cả các điều khoản bảo mật áp dụng. Ngoài ra, don không quên xem lại Mục 5, trong đó có các điều khoản riêng tư áp dụng cho tất cả người dùng.

 • Thuê bao: Chúng tôi gọi người dùng sử dụng Dịch vụ như một phần của bất kỳ cấp nào của gói thuê bao dental.vn trả phí. Đăng ký Các tính năng và chức năng của Dịch vụ dành cho Người đăng ký được xác định theo các điều khoản cụ thể được thỏa thuận giữa dental.vn và tổ chức (ví dụ: chủ nhân của bạn hoặc người khác thực thể hoặc cá nhân, được gọi là Khách hàng trực tuyến () đã ký kết một thỏa thuận riêng điều chỉnh việc giao hàng, truy cập và sử dụng Dịch vụ (vì mục đích của Chính sách này, Thỏa thuận khách hàng của Drake). Khách hàng kiểm soát phiên bản Dịch vụ của mình và là bộ điều khiển dữ liệu của thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ về Người đăng ký và dental.vn là bộ xử lý dữ liệu của thông tin đó. Để đi trực tiếp đến các điều khoản áp dụng cho Người đăng ký, xin vui lòng bấm vào đây.
 • Người dùng miễn phí: Chúng tôi gọi người dùng sử dụng phiên bản không phải trả tiền của Dịch vụ người dùng miễn phí. Trong khi người dùng miễn phí có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ, họ có quyền truy cập vào một bộ tính năng và chức năng dịch vụ hạn chế hơn so với Người đăng ký. dental.vn là bộ điều khiển dữ liệu của thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ về Người dùng miễn phí. Để truy cập trực tiếp vào các điều khoản áp dụng cho Người dùng miễn phí, vui lòng bấm vào đây.
 • Khách truy cập trang web: Chúng tôi gọi người dùng của Trang web là Khách truy cập Trang web. Khách truy cập Trang web có thể là những cá nhân chỉ đơn giản là duyệt các Trang web nhưng không sử dụng Dịch vụ dental.vn; hoặc, Khách truy cập Trang web có thể là Người dùng hoặc Người đăng ký Miễn phí truy cập Trang web để tìm kiếm thêm thông tin về dental.vn. dental.vn là bộ điều khiển dữ liệu của thông tin được thu thập thông qua Trang web về Khách truy cập Trang web. Để truy cập trực tiếp vào các điều khoản áp dụng cho Khách truy cập Trang web, vui lòng bấm vào đây.

II. Điều khoản bảo mật cho người đăng ký

A. Tổng quan

Mục II của Chính sách này chỉ áp dụng cho Người dùng đăng ký. Nếu bạn là Người dùng đăng ký, Thỏa thuận khách hàng, điều chỉnh việc thu thập và xử lý thông tin được thu thập từ bạn thông qua phiên bản Dịch vụ của Khách hàng (ví dụ: tổ chức hoặc không gian làm việc của Khách hàng, nhưng vì mục đích của Chính sách này được gọi là Không gian làm việc) , bao gồm tất cả các tin nhắn, tệp đính kèm, tệp, tác vụ, dự án và tên dự án, tên nhóm, kênh, cuộc hội thoại và nội dung khác được gửi qua Dịch vụ ("Nội dung không gian làm việc") Nội dung Trong trường hợp có xung đột giữa Chính sách quyền riêng tư này và Thỏa thuận khách hàng, Thỏa thuận khách hàng sẽ chi phối. Vì Khách hàng kiểm soát Không gian làm việc được sử dụng bởi Người đăng ký, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cài đặt Không gian làm việc cụ thể của Khách hàng và thực hành quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Khách hàng có Không gian làm việc bạn sử dụng. Nếu bạn là Người đăng ký ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng Khách hàng là người kiểm soát dữ liệu liên quan đến việc xử lý Nội dung Không gian làm việc của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU ("GDPR-General Data Protection Regulation"). Khi xử lý Không gian làm việc Nội dung của các chủ thể dữ liệu EU được điều chỉnh bởi Thỏa thuận khách hàng, dental.vn là bộ xử lý dữ liệu, nghĩa là chúng tôi thu thập và xử lý thông tin đó chỉ thay mặt cho Khách hàng.

B. Thu thập và sử dụng thông tin thuê bao

Phần này giải thích thông tin chúng tôi thu thập từ Người đăng ký. Chúng tôi không yêu cầu Người đăng ký cung cấp cho chúng tôi thông tin. Tuy nhiên, một số thông tin nhất định, chẳng hạn như dữ liệu đăng nhập tài khoản, được yêu cầu để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ và các thông tin khác có thể được thu thập tự động khi bạn sử dụng Dịch vụ.

 1. Nội dung không gian làm việc: Nội dung không gian làm việc được dental.vn thu thập, sử dụng và chia sẻ theo hướng dẫn của Khách hàng, bao gồm mọi điều khoản hiện hành trong Thỏa thuận khách hàng hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Khách hàng, chứ không phải dental.vn, tự xác định các chính sách nội bộ của mình về lưu trữ, truy cập, sửa đổi, xóa, chia sẻ và lưu giữ Nội dung không gian làm việc có thể áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Ví dụ: Khách hàng có thể cung cấp hoặc xóa quyền truy cập vào Dịch vụ, bật hoặc tắt tích hợp của bên thứ ba, quản lý quyền, duy trì và xuất cài đặt, chuyển hoặc gán nhóm hoặc chia sẻ dự án. Vui lòng kiểm tra với Khách hàng về các chính sách và cài đặt mà họ đã thiết lập để tôn trọng Nội dung Không gian làm việc mà bạn cung cấp khi sử dụng Dịch vụ.
 2. Thông tin tài khoản: Để thiết lập tài khoản dental.vn của bạn, bạn hoặc Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản về bạn, có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Sau đó, bạn sẽ có khả năng cung cấp thông tin hồ sơ tùy chọn, chẳng hạn như một bức ảnh hoặc dữ liệu nhân khẩu học cơ bản. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi cũng có thể tải thông tin lịch được lưu trữ trên thiết bị di động của bạn lên tài khoản của bạn. Nếu bạn gửi thông tin thanh toán liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ sử dụng công ty xử lý thanh toán thẻ tín dụng của bên thứ ba để thu thập thông tin thanh toán, bao gồm số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán và số điện thoại của bạn. Trong trường hợp như vậy, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chứ không phải dental.vn sẽ thay mặt chúng tôi lưu trữ thông tin thanh toán của bạn.
 3. Thông tin sử dụng dịch vụ: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ (Thông tin sử dụng dịch vụ trên mạng). Những thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị - khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị di động, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị nhất định, bao gồm nhóm thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành và thông tin mạng di động, có thể bao gồm số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ MAC của bạn và các số nhận dạng thiết bị duy nhất khác.
  • Nhật ký tệp - khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi thông tin vào tệp nhật ký máy chủ. Các tệp nhật ký này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, địa chỉ IP, nhóm và cài đặt trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, số lần nhấp, thông tin tem ngày và giờ, tùy chọn ngôn ngữ, dữ liệu từ cookie và các công nghệ tương tự, v.v. thông tin.
  • Thông tin vị trí - chúng tôi thu thập và xử lý thông tin chung về vị trí của thiết bị mà bạn đang truy cập Dịch vụ (ví dụ: vị trí địa lý gần đúng được suy ra từ một địa chỉ IP).
  • Không gian làm việc Sử dụng Siêu dữ liệu - khi bạn tương tác với Dịch vụ, siêu dữ liệu được tạo để cung cấp thông tin cấp cao (không có nội dung) về cách bạn làm việc trong Không gian làm việc. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi lại số lượng Không gian làm việc bạn làm việc; số lượng nhiệm vụ mà bạn được giao; các tính năng và nội dung Dịch vụ nhúng mà bạn tương tác; các nhóm tệp bạn chia sẻ; và những gì, nếu có, các dịch vụ và tích hợp của bên thứ ba mà bạn sử dụng.
 4. Thông tin khác: Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn tương tác với chúng tôi theo những cách khác, chẳng hạn như khi bạn gửi yêu cầu hoặc câu hỏi cho chúng tôi qua biểu mẫu hoặc email (ví dụ: biểu mẫu hỗ trợ, biểu mẫu bán hàng, biểu mẫu tham gia nghiên cứu người dùng); thông tin bạn cung cấp liên quan đến rút thăm trúng thưởng dental.vn, các cuộc thi hoặc nghiên cứu nghiên cứu mà bạn chọn tham gia; thử nghiệm beta; và yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật (gọi chung là, Thông tin khác về trực tuyến
 5. Thông tin được thu thập từ tích hợp của bên thứ ba: Nếu bạn chọn sử dụng hoặc kết nối với tích hợp của bên thứ ba (ví dụ: OneDrive, Unito, Wufoo, Slack) thông qua Dịch vụ hoặc nếu Khách hàng yêu cầu hoặc cho phép làm như vậy, các bên thứ ba đó có thể cho phép chúng tôi truy cập đến và lưu trữ thông tin bổ sung về sự tương tác của bạn với các dịch vụ đó vì nó liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn bắt đầu các kết nối này, bạn cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn được yêu cầu để cho phép bạn sử dụng tích hợp của bên thứ ba thông qua Dịch vụ. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin này, đừng bắt đầu các kết nối này. Bằng cách kích hoạt các kết nối này, bạn cho phép chúng tôi kết nối và truy cập thông tin được cung cấp thông qua các kết nối này và bạn hiểu rằng chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này chi phối các kết nối đó.

C. dental.vn sử dụng thông tin thuê bao như thế nào?

Phần này giải thích cách dental.vn sử dụng thông tin được thu thập từ Người đăng ký.

 1. Nội dung không gian làm việc: dental.vn có thể xem và sử dụng Nội dung không gian làm việc được thu thập từ và về Người đăng ký khi cần thiết:
  • Để duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ.
  • Để ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ.
  • Để điều tra khi chúng tôi có niềm tin tốt hoặc đã nhận được khiếu nại cáo buộc rằng Nội dung không gian làm việc đó vi phạm Thỏa thuận khách hàng hoặc Điều khoản dịch vụ người dùng của chúng tôi.
  • Để tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của Thỏa thuận khách hàng và Nguyên tắc thực thi pháp luật của chúng tôi
  • Như quy định khác trong Thỏa thuận khách hàng của chúng tôi hoặc được Khách hàng cho phép rõ ràng bằng văn bản.
 2. Thông tin tài khoản, thông tin sử dụng dịch vụ, thông tin từ tích hợp của bên thứ ba và thông tin khác. dental.vn có thể sử dụng các danh mục thông tin được thu thập từ và về Người đăng ký để:
  • Duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ.
  • Trả lời yêu cầu thông tin của bạn.
  • Ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ
  • Điều tra trong đức tin tốt bị cáo buộc vi phạm của chúng tôi Điều khoản dịch vụ của người dùng.
  • Tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi Hướng dẫn thực thi pháp luật.
  • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của người dùng và tùy chỉnh Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi.
  • Tham gia phân tích, nghiên cứu và báo cáo về việc sử dụng Dịch vụ.
  • Bảo vệ Dịch vụ và người dùng của chúng tôi.
  • Liên lạc với bạn qua email và qua Dịch vụ về các thông báo và cập nhật quan trọng liên quan đến Dịch vụ, như để thông báo cho bạn về những thay đổi trong Dịch vụ, dịch vụ của chúng tôi và các thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ, như về bảo mật và gian lận. Vì các liên lạc này là một phần quan trọng của Dịch vụ, bạn không thể từ chối chúng.
  • Theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và tin tức về dental.vn. Bạn có khả năng hủy đăng ký từ các liên lạc quảng cáo như vậy.
  • Cung cấp quản lý thiết bị chéo của tài khoản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể định vị hoặc cố gắng định vị cùng một người dùng duy nhất trên nhiều trình duyệt hoặc thiết bị (như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) hoặc làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện việc này để lưu tùy chọn của bạn trên các thiết bị và phân tích việc sử dụng Dịch vụ . Nếu bạn muốn từ chối khả năng của một nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, Google Analytics, để xác định vị trí của bạn trên các thiết bị theo cách này, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bấm vào đây.

D. Chia sẻ thông tin thuê bao

Theo Thỏa thuận khách hàng hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập từ những người đăng ký như sau:

 • Các chi nhánh và công ty con. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập trong gia đình công ty dental.vn..
 • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba được chọn chỉ sử dụng thông tin để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba này cung cấp nhiều dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn doanh số, tiếp thị, cung cấp nội dung và tính năng, phân tích, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, phòng chống gian lận và các dịch vụ khác.
 • Giao dịch kinh doanh. Nếu quyền sở hữu của tất cả hoặc thực chất tất cả các thay đổi kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho chủ sở hữu mới để Dịch vụ có thể tiếp tục hoạt động. Trong trường hợp như vậy, thông tin của bạn sẽ vẫn tuân theo các lời hứa và cam kết có trong Chính sách này cho đến khi bên mua lại sửa đổi thông tin đó. Nếu việc chuyển nhượng đó phải tuân theo các hạn chế bắt buộc bổ sung theo luật hiện hành, dental.vn sẽ tuân thủ các hạn chế đó.
 • Phù hợp với các cài đặt của bạn trong Dịch vụ. Xin lưu ý rằng Nội dung không gian làm việc bạn gửi qua Dịch vụ có thể được xem bởi những người dùng khác trong Vùng làm việc và trong tổ chức của bạn, tùy thuộc vào cài đặt cụ thể mà bạn và tổ chức của bạn đã chọn.

E. Dữ liệu được xác định tổng hợp

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ để thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn (“Thông tin tổng hợp/không xác định”). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn nghiên cứu và phân tích, và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các đối tác, chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ và những người khác.

F. Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ với thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, cả trực tuyến và ngoại tuyến và sử dụng thông tin kết hợp đó theo Chính sách này và Thỏa thuận khách hàng.

G. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian duy trì lâu hơn hoặc khi Thỏa thuận khách hàng yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ hoặc xóa cụ thể.

H. Quyền đối tượng dữ liệu

Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu hoặc quản trị viên (các) không gian làm việc của bạn để thực hiện bất kỳ quyền chủ thể dữ liệu nào bạn có theo luật địa phương hiện hành, bao gồm khả năng truy cập, xóa, chỉnh sửa, chuyển nhượng hoặc đối tượng theo GDPR.

III. Điều khoản bảo mật cho người dùng miễn phí

A. Tổng quan

Mục III của Chính sách này chỉ áp dụng cho Người dùng Dịch vụ Miễn phí. Nếu bạn là Người dùng miễn phí ở Liên minh Châu Âu, dental.vn là bộ điều khiển dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo "GDPR".

B. Thu thập và sử dụng thông tin người dùng miễn phí

Phần này giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin được thu thập từ Người dùng miễn phí. Chúng tôi không yêu cầu Người dùng Miễn phí cung cấp cho chúng tôi thông tin. Tuy nhiên, một số thông tin nhất định, chẳng hạn như dữ liệu đăng nhập tài khoản, được yêu cầu để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ và các thông tin khác có thể được thu thập tự động như được thảo luận bên dưới.

 1. Thông tin bạn cung cấp cho dental.vn: dental.vn thu thập thông tin sau đây được gửi trực tiếp qua Dịch vụ bởi Người dùng miễn phí:
  • Các tin nhắn, tệp đính kèm, tệp, tác vụ, tên dự án, tên nhóm, kênh, cuộc hội thoại và nội dung khác được gửi qua Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung không gian làm việc”);
  • Thông tin bạn cung cấp như một phần đăng ký tài khoản của bạn với dental.vn, có thể bao gồm tên, tên tổ chức, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của bạn; thông tin tùy chọn mà bạn có thể chọn để cung cấp, chẳng hạn như ảnh hoặc dữ liệu nhân khẩu học cơ bản; và, với sự cho phép của bạn, thông tin lịch được lưu trữ trên thiết bị di động mà bạn có thể chọn để tải lên tài khoản của mình (gọi chung là “thông tin tài khoản”); và
  • Thông tin bạn cung cấp trong các tương tác khác với chúng tôi, chẳng hạn như yêu cầu hoặc câu hỏi bạn gửi cho chúng tôi qua biểu mẫu hoặc email (ví dụ: biểu mẫu hỗ trợ, biểu mẫu bán hàng, biểu mẫu tham gia nghiên cứu người dùng), thông tin bạn cung cấp liên quan đến rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hoặc nghiên cứu của dental.vn nghiên cứu mà bạn chọn tham gia; thử nghiệm beta; và yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật (gọi chung là “Thông tin khác”).
 2. Thông tin sử dụng dịch vụ: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ (Thông tin sử dụng dịch vụ trên mạng). Những thông tin này bao gồm:
  • Thông tin thiết bị - khi bạn truy cập Dịch vụ bằng thiết bị di động, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị nhất định, bao gồm nhóm thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành và thông tin mạng di động, có thể bao gồm số điện thoại di động của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập địa chỉ MAC của bạn và các số nhận dạng thiết bị duy nhất khác.
  • Nhật ký tệp - khi bạn sử dụng Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin nhất định trong tệp nhật ký máy chủ. Các tệp nhật ký này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, địa chỉ IP, nhóm và cài đặt trình duyệt, trang giới thiệu/thoát và URL, số lần nhấp, thông tin tem ngày và giờ, tùy chọn ngôn ngữ, dữ liệu từ cookie và các công nghệ tương tự, v.v. thông tin.
  • Thông tin vị trí - chúng tôi thu thập và xử lý thông tin chung về vị trí của thiết bị mà bạn đang truy cập Dịch vụ (ví dụ: vị trí địa lý gần đúng được suy ra từ một địa chỉ IP).
  • Không gian làm việc Sử dụng Siêu dữ liệu - khi bạn tương tác với Dịch vụ, siêu dữ liệu được tạo để cung cấp thông tin cấp cao (không có nội dung) về cách bạn làm việc trong Không gian làm việc. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi lại số lượng Không gian làm việc bạn làm việc; số lượng nhiệm vụ mà bạn được giao; các tính năng và nội dung Dịch vụ nhúng mà bạn tương tác; các nhóm tệp bạn chia sẻ; và những gì, nếu có, các dịch vụ và tích hợp của bên thứ ba mà bạn sử dụng.
 3. Thông tin được thu thập từ tích hợp của bên thứ ba: Nếu bạn chọn sử dụng hoặc kết nối với tích hợp của bên thứ ba (ví dụ: OneDrive, Unito, Wufoo, Slack) thông qua Dịch vụ, các bên thứ ba đó có thể cho phép chúng tôi có quyền truy cập và lưu trữ thông tin bổ sung về sự tương tác của bạn với các dịch vụ đó vì nó liên quan để bạn sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, nếu bạn bắt đầu các kết nối này, bạn cũng hiểu rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin về bạn cần có để cho phép bạn sử dụng tích hợp của bên thứ ba thông qua Dịch vụ. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin này, đừng bắt đầu các kết nối này. Bằng cách kích hoạt các kết nối này, bạn cho phép chúng tôi kết nối và truy cập thông tin được cung cấp thông qua các kết nối này và bạn hiểu rằng chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này chi phối các kết nối đó.
 4. Thông tin được thu thập từ các bên thứ ba khác: dental.vn có thể nhận thêm thông tin về bạn, như thông tin nhân khẩu học, từ các chi nhánh thuộc quyền sở hữu và kiểm soát chung, và từ các bên thứ ba, như đối tác kinh doanh, nhà tiếp thị, nhà nghiên cứu, nhà phân tích và các bên khác mà chúng tôi có thể sử dụng để bổ sung thông tin mà chúng tôi có thể sử dụng thu thập trực tiếp từ bạn.

C. Sử dụng thông tin người dùng miễn phí

dental.vn có thể sử dụng thông tin được thu thập từ Người dùng miễn phí để: - Duy trì, cung cấp và cải thiện Dịch vụ. - Trả lời các yêu cầu thông tin của bạn. - Ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật và giải quyết các yêu cầu hỗ trợ - Điều tra trong đức tin tốt bị cáo buộc vi phạm của chúng tôi Điều khoản dịch vụ của người dùng. - Tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp, yêu cầu hoặc quy trình hợp pháp khác đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi Hướng dẫn thực thi pháp luật. - Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của người dùng và tùy chỉnh Dịch vụ cho người dùng của chúng tôi. - Tham gia phân tích, nghiên cứu và báo cáo về việc sử dụng Dịch vụ. - Bảo vệ Dịch vụ và người dùng của chúng tôi. - Liên lạc với bạn qua email và qua Dịch vụ về các thông báo và cập nhật quan trọng liên quan đến Dịch vụ, như để thông báo cho bạn về những thay đổi trong Dịch vụ, dịch vụ của chúng tôi và các thông báo quan trọng liên quan đến dịch vụ, như về bảo mật và gian lận. Vì các liên lạc này là một phần quan trọng của Dịch vụ, bạn không thể từ chối chúng. - Theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và tin tức về dental.vn. Bạn có khả năng hủy đăng ký từ các liên lạc quảng cáo như vậy. - Cung cấp quản lý thiết bị chéo của tài khoản của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể định vị hoặc cố gắng định vị cùng một người dùng duy nhất trên nhiều trình duyệt hoặc thiết bị (như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) hoặc làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện việc này để lưu tùy chọn của bạn trên các thiết bị và phân tích việc sử dụng Dịch vụ . Nếu bạn muốn từ chối khả năng của một nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, Google Analytics, để xác định vị trí của bạn trên các thiết bị theo cách này, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bấm vào đây.

D. Căn cứ pháp lý để sử dụng thông tin của bạn

Nếu bạn ở EU, xin lưu ý rằng các cơ sở pháp lý theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (“GDPR”) để sử dụng thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ với tư cách là Người dùng miễn phí như sau:

 • Trường hợp sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng với bạn (ví dụ: để tuân thủ Điều khoản dịch vụ của người dùng mà bạn chấp nhận bằng cách sử dụng Dịch vụ).
 • Trường hợp sử dụng thông tin của bạn là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác (ví dụ: để bảo mật cho Dịch vụ của chúng tôi; vận hành Dịch vụ của chúng tôi; ngăn chặn gian lận, phân tích sử dụng và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và cho các mục đích tương tự).
 • Trường hợp sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Nơi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu theo một cách nhất định.

E. Chia sẻ thông tin người dùng miễn phí

Chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ về Người dùng miễn phí với các thông tin sau:

 • Các chi nhánh và công ty con. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập trong gia đình công ty dental.vn.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba được chọn chỉ sử dụng thông tin để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba này cung cấp nhiều dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn doanh số, tiếp thị, cung cấp nội dung và tính năng, quảng cáo, phân tích, nghiên cứu, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, phòng chống gian lận và các dịch vụ khác.
 • Chuyển nhượng kinh doanh. Nếu quyền sở hữu của tất cả hoặc thực chất tất cả các thay đổi kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho chủ sở hữu mới để Trang web có thể tiếp tục hoạt động. Trong trường hợp như vậy, thông tin của bạn sẽ vẫn tuân theo các lời hứa và cam kết trong Chính sách này cho đến khi Chính sách này được cập nhật hoặc sửa đổi bởi bên nhận được thông báo cho bạn. Nếu việc chuyển nhượng đó phải tuân theo các hạn chế bắt buộc bổ sung theo luật hiện hành, dental.vn sẽ tuân thủ các hạn chế đó.
 • Bằng lòng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba với sự đồng ý của bạn để làm như vậy.
 • Phù hợp với các cài đặt của bạn trong Dịch vụ. Xin lưu ý rằng Nội dung không gian làm việc bạn gửi qua Dịch vụ có thể được xem bởi những người dùng khác trong Vùng làm việc của bạn, tùy thuộc vào cài đặt cụ thể bạn đã chọn.

F. Dữ liệu được xác định tổng hợp

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ để những thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn nữa (Thông tin tổng hợp/Thông tin không nhận dạng). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo, nhà tài trợ, nhà quảng bá sự kiện và/hoặc người khác.

G. Thông tin tổng hợp

Đối với các mục đích được thảo luận trong Chính sách này, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ với thông tin mà chúng tôi nhận được từ các nguồn khác, cả trực tuyến và ngoại tuyến và sử dụng thông tin kết hợp đó theo Chính sách này.

H. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

I. Quyền đối tượng dữ liệu

Các yêu cầu pháp lý địa phương (như những yêu cầu ở EU) có thể cho bạn thêm quyền. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến các quyền hợp pháp của mình theo luật hiện hành hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin trong phần Thông tin liên hệ của dental.vn bên dưới bất cứ lúc nào. Luật địa phương của bạn (chẳng hạn như luật ở EU) có thể cho phép bạn yêu cầu chúng tôi:

 • Cung cấp quyền truy cập và/hoặc bản sao thông tin nhất định mà chúng tôi có về bạn.
 • Ngăn chặn việc xử lý thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm mọi xử lý tiếp thị trực tiếp dựa trên hồ sơ).
 • Cập nhật thông tin đã lỗi thời hoặc không chính xác.
 • Xóa một số thông tin mà chúng tôi đang giữ về bạn.
 • Hạn chế cách chúng tôi xử lý và tiết lộ một số thông tin của bạn.
 • Chuyển thông tin của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
 • Thu hồi sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu và cung cấp phản hồi của chúng tôi trong khoảng thời gian được quy định bởi luật hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin nhất định có thể được miễn cho các yêu cầu như vậy trong một số trường hợp, có thể bao gồm nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn.

IV. Điều khoản bảo mật cho khách truy cập trang web

A. Tổng quan

Mục IV của Chính sách này chỉ áp dụng cho Khách truy cập Trang web. Nếu bạn truy cập Trang web, bất kể bạn có phải là người dùng Dịch vụ hay không, các quy tắc sau sẽ áp dụng cho bạn. Để nhóm bỏ bất kỳ sự nhầm lẫn nào, xin lưu ý rằng các điều khoản trong phần này chỉ áp dụng cho việc sử dụng Trang web dental.vn, không sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn là Khách truy cập Trang web ở Liên minh Châu Âu, dental.vn là người kiểm soát dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (“GDPR”).

B. Thu thập và sử dụng thông tin khách truy cập trang web

 1. Thông tin được thu thập từ khách truy cập trang web
  Khi bạn sử dụng Trang web, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau về bạn:
  • Thông tin liên hệ - Nếu bạn gửi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc câu hỏi thông qua Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cơ bản bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ bưu chính. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ hồ sơ liên lạc, câu hỏi/yêu cầu bạn nêu ra và cách giải quyết. Nếu bạn chọn tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng dental.vn, cuộc thi hoặc nghiên cứu được cung cấp thông qua Trang web, chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin liên hệ cơ bản từ bạn liên quan đến hoạt động đó.
  • Thông tin sử dụng trang web - Khi bạn duyệt trang web, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (là các công ty bên thứ ba hoạt động thay mặt chúng tôi cung cấp và cải tiến trang web) sử dụng nhiều công nghệ, bao gồm cookie và các công cụ tương tự, để hỗ trợ thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Ví dụ: máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin nhất định trong nhật ký máy chủ. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web, địa chỉ IP, nhóm và cài đặt trình duyệt, các trang giới thiệu/thoát và URL, số lần nhấp và cách bạn tương tác với các liên kết trên Trang web, tên miền, trang đích, trang được xem, di động nhà cung cấp dịch vụ, số nhận dạng thiết bị di động và thông tin về thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập Trang web, thông tin tem ngày giờ và các thông tin khác.
  • Thông tin vị trí - Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin chung về vị trí của thiết bị mà bạn đang truy cập Dịch vụ (ví dụ: vị trí địa lý gần đúng được suy ra từ địa chỉ IP).
 2. Cookies và công nghệ tương tự

  Để thu thập Thông tin sử dụng trang web được thảo luận ở trên, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng nhật ký máy chủ Internet, cookie, thẻ, SDK, pixel theo dõi và các công nghệ theo dõi tương tự khác. Nhật ký máy chủ web là một tệp nơi lưu trữ hoạt động của trang web. SDK là một phần mã mà chúng tôi nhúng trong các ứng dụng và phần mềm của mình để cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về cách người dùng tương tác với Trang web. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web, cho phép chúng tôi: (I) nhận ra máy tính của bạn và phiên đăng nhập; (II) lưu trữ các tùy chọn và cài đặt của bạn; (III) hiểu trang nào của Trang web bạn đã truy cập; (IV), nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn bằng cách cung cấp và đo lường hiệu quả của nội dung và quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn; (V) thực hiện phân tích; và (VI) hỗ trợ các chức năng bảo mật và hành chính. Pixel theo dõi (đôi khi được gọi là đèn hiệu web hoặc GIF rõ ràng) là các thẻ điện tử nhỏ với số nhận dạng duy nhất được nhúng trong trang web, quảng cáo trực tuyến và / hoặc email và được thiết kế để cung cấp thông tin sử dụng như hiển thị quảng cáo hoặc nhấp chuột, tỷ lệ mở email, đo lường mức độ phổ biến của Trang web và quảng cáo được liên kết cũng như truy cập cookie của người dùng. Khi chúng tôi áp dụng các công nghệ bổ sung, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua các phương pháp khác. Xin lưu ý rằng bạn có thể thay đổi cài đặt của mình để thông báo cho bạn khi cookie được đặt hoặc cập nhật hoặc chặn hoàn toàn cookie. Vui lòng tham khảo phần Trợ giúp trực tuyến trên Trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin (ví dụ: Internet Explorer; Google Chrome; Mozilla Firefox hoặc Apple Safari).

 3. Sử dụng thông tin được thu thập từ khách truy cập trang web
  Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ Khách truy cập Trang web cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:
  • Duy trì, cung cấp và cải thiện Trang web và Dịch vụ.
  • Trả lời yêu cầu thông tin của bạn.
  • Theo các nghĩa vụ pháp lý hiện hành, liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và tin tức về dental.vn. Bạn có khả năng hủy đăng ký từ các liên lạc quảng cáo như vậy.
  • Ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoặc bảo mật.
  • Điều tra trong đức tin tốt bị cáo buộc vi phạm của chúng tôi Điều khoản dịch vụ của người dùng.
  • Giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sở thích và nhu cầu của Khách truy cập cũng như tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy trên Trang web.
  • Tham gia phân tích và nghiên cứu về việc sử dụng Trang web và Dịch vụ.

C. Căn cứ pháp lý

Nếu bạn ở EU, xin lưu ý rằng các cơ sở pháp lý theo GDPR để sử dụng thông tin chúng tôi thu thập thông qua việc bạn sử dụng Trang web với tư cách là Khách truy cập Trang web như sau:

 • Trường hợp sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo hợp đồng với bạn (ví dụ: để tuân thủ Điều khoản dịch vụ của người dùng mà bạn chấp nhận bằng cách duyệt các trang web).
 • Trường hợp sử dụng thông tin của bạn là cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của người khác (ví dụ: để bảo mật cho Trang web của chúng tôi; vận hành Trang web của chúng tôi; ngăn chặn gian lận, phân tích sử dụng và cải thiện Trang web của chúng tôi và cho các mục đích tương tự).
 • Trường hợp sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý.
 • Nơi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu theo một cách nhất định.

D. Dữ liệu tổng hợp/không xác định

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua các Trang web để thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn nữa (Thông tin tổng hợp/Thông tin không nhận dạng). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo, nhà tài trợ, nhà quảng bá sự kiện và/hoặc người khác.

E. Thông tin tổng hợp

Chúng tôi có thể tổng hợp và/hoặc khử thông tin được thu thập thông qua các Trang web để thông tin đó không còn có thể được liên kết với bạn hoặc thiết bị của bạn nữa (Thông tin tổng hợp/Thông tin không nhận dạng). Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Tổng hợp/Không nhận dạng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho mục đích nghiên cứu và tiếp thị và cũng có thể chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhà quảng cáo, đối tác quảng cáo, nhà tài trợ, nhà quảng bá sự kiện và/hoặc người khác.

F. Phân tích trang web và quảng cáo

 1. Phân tích trang web

  Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ phân tích trang web của bên thứ ba trên Trang web của mình để thu thập và phân tích thông tin sử dụng thông qua cookie và các công cụ tương tự; tham gia kiểm toán, nghiên cứu hoặc báo cáo; và cung cấp các tính năng nhất định cho bạn. Để ngăn Google Analytics sử dụng thông tin của bạn để phân tích, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bằng cách nhấp vào đây.

 2. Quảng cáo trực tuyến

  Trang web có thể tích hợp các công nghệ quảng cáo của bên thứ ba cho phép phân phối nội dung và quảng cáo có liên quan trên Trang web, cũng như trên các trang web khác mà bạn truy cập. Quảng cáo có thể dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như nội dung của trang bạn đang truy cập, thông tin bạn nhập như tuổi và giới tính, tìm kiếm, dữ liệu nhân khẩu học và thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ bạn. Những quảng cáo này có thể dựa trên hoạt động hiện tại của bạn hoặc hoạt động của bạn theo thời gian và trên các trang web và dịch vụ trực tuyến khác và có thể được điều chỉnh theo sở thích của bạn.

  Các bên thứ ba, có sản phẩm hoặc dịch vụ có thể truy cập hoặc quảng cáo qua Trang web, cũng có thể đặt cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác trên máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn để thu thập thông tin về bạn như đã thảo luận ở trên. Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba khác (ví dụ: mạng quảng cáo và máy chủ quảng cáo như Google Analytics, DoubleClick và những người khác) phân phát quảng cáo phù hợp với bạn trên Trang web của chúng tôi và các trang web khác và truy cập cookie của riêng họ hoặc các công nghệ theo dõi khác trên máy tính, di động của bạn điện thoại hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Trang web. Đôi khi, chúng tôi cung cấp thông tin của Khách truy cập Trang web (như địa chỉ email) cho các nhà cung cấp dịch vụ, những người có thể phù hợp với Thông tin này dưới dạng không nhận dạng với cookie (hoặc số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động) và các ID độc quyền khác, để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp hơn khi bạn truy cập các trang web khác.

  Chúng tôi không có quyền truy cập, Chính sách này cũng không chi phối việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác có thể được đặt trên thiết bị của bạn mà bạn sử dụng để truy cập Trang web của các bên thứ ba không liên kết đó. Nếu bạn quan tâm đến nhiều thông tin hơn về quảng cáo trình duyệt được tùy chỉnh và cách bạn thường có thể kiểm soát cookie được đặt trên máy tính của mình để phân phối quảng cáo phù hợp, bạn có thể truy cập vào Liên kết từ chối quảng cáo mạng của người tiêu dùng, các Liên kết quảng cáo kỹ thuật số Liên kết từ chối người tiêu dùng, hoặc Lựa chọn trực tuyến của bạn từ chối nhận quảng cáo phù hợp từ các công ty tham gia vào các chương trình đó. Để từ chối Google Analytics để quảng cáo hiển thị hoặc tùy chỉnh quảng cáo mạng hiển thị của Google, hãy truy cập trang Cài đặt quảng cáo Google. Chúng tôi không kiểm soát các liên kết từ chối này hoặc liệu có công ty cụ thể nào chọn tham gia vào các chương trình từ chối này không. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lựa chọn nào bạn thực hiện bằng cách sử dụng các cơ chế này hoặc tính sẵn có hoặc độ chính xác liên tục của các cơ chế này.

  Xin lưu ý rằng nếu bạn thực hiện các lựa chọn từ chối ở trên, bạn sẽ vẫn thấy quảng cáo khi bạn sử dụng Trang web, nhưng nó sẽ không được điều chỉnh cho bạn dựa trên hành vi trực tuyến của bạn theo thời gian.

 3. Lưu ý về việc không theo dõi Không theo dõi (theo dõi DNT) là một tùy chọn riêng tư mà người dùng có thể đặt trong một số trình duyệt web nhất định. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn các lựa chọn có ý nghĩa về thông tin được thu thập trên Trang web của chúng tôi cho mục đích của bên thứ ba và đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp nhiều cơ chế từ chối được liệt kê ở trên. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi các tín hiệu DNT do trình duyệt khởi tạo. Để tìm hiểu thêm về Không theo dõi, bạn có thể làm như vậy ở đây.

G. Chia sẻ thông tin khách truy cập trang web

Chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web với các thông tin sau:

 • Các chi nhánh và công ty con. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập trong gia đình công ty dental.vn.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập hoặc chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba được chọn chỉ sử dụng thông tin để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba này cung cấp nhiều dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn doanh số, tiếp thị, cung cấp nội dung và tính năng, quảng cáo, phân tích, nghiên cứu, lưu trữ dữ liệu, bảo mật, phòng chống gian lận và các dịch vụ khác.
 • Chuyển nhượng kinh doanh. Nếu quyền sở hữu của tất cả hoặc thực chất tất cả các thay đổi kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho chủ sở hữu mới để Trang web có thể tiếp tục hoạt động. Trong trường hợp như vậy, thông tin của bạn sẽ vẫn tuân theo các lời hứa và cam kết trong Chính sách này cho đến khi Chính sách này được cập nhật hoặc sửa đổi bởi bên nhận được thông báo cho bạn. Nếu việc chuyển nhượng đó phải tuân theo các hạn chế bắt buộc bổ sung theo luật hiện hành, dental.vn sẽ tuân thủ các hạn chế đó.
 • Diễn đàn công cộng. Trang web giúp bạn có thể tải lên và chia sẻ công khai nhận xét hoặc phản hồi với người dùng khác, chẳng hạn như trên diễn đàn cộng đồng dental.vn. Bất kỳ thông tin nào bạn gửi thông qua các tính năng công khai như vậy đều không được bảo mật và dental.vn có thể sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào (kể cả trong lời chứng thực hoặc các tài liệu tiếp thị khác của dental.vn). Bất kỳ thông tin nào bạn đăng công khai theo những cách này sẽ có sẵn cho công chúng ở mức độ lớn và có khả năng truy cập thông qua các công cụ tìm kiếm của bên thứ ba. Những thông tin này có thể được đọc, thu thập và/hoặc sử dụng bởi những người dùng khác và nó có thể được sử dụng để gửi cho bạn những tin nhắn không mong muốn. Theo đó, hãy cẩn thận khi sử dụng các tính năng này của Trang web.
 • Bằng lòng. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba với sự đồng ý của bạn để làm như vậy.

H. Giữ thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.

I. Quyền đối tượng dữ liệu

Các yêu cầu pháp lý địa phương (như những yêu cầu ở EU) có thể cho bạn thêm quyền. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin liên quan đến các quyền hợp pháp của mình theo luật hiện hành hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin trong phần Thông tin liên hệ của dental.vn bên dưới bất cứ lúc nào. Luật địa phương của bạn (chẳng hạn như luật ở EU) có thể cho phép bạn yêu cầu chúng tôi:

 • Cung cấp quyền truy cập và/hoặc bản sao thông tin nhất định mà chúng tôi có về bạn.
 • Ngăn chặn việc xử lý thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (bao gồm mọi xử lý tiếp thị trực tiếp dựa trên hồ sơ).
 • Cập nhật thông tin đã lỗi thời hoặc không chính xác.
 • Xóa một số thông tin mà chúng tôi đang giữ về bạn.
 • Hạn chế cách chúng tôi xử lý và tiết lộ một số thông tin của bạn.
 • Chuyển thông tin của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
 • Thu hồi sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin của bạn.

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu và cung cấp phản hồi của chúng tôi trong khoảng thời gian được quy định bởi luật hiện hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin nhất định có thể được miễn cho các yêu cầu như vậy trong một số trường hợp, có thể bao gồm nếu chúng tôi cần tiếp tục xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của bạn trước khi trả lời yêu cầu của bạn.

J. Liên kết và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web và chức năng của bên thứ ba. Nếu bạn chọn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba này, bạn có thể tiết lộ thông tin của mình không chỉ cho các bên thứ ba đó mà còn cho người dùng của họ và công chúng nói chung tùy thuộc vào cách dịch vụ của họ hoạt động. Vì các trang web và dịch vụ của bên thứ ba này không được dental.vn vận hành, dental.vn không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn của các trang web hoặc dịch vụ đó. Việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba chứ không phải Chính sách này. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách bảo mật và quyền riêng tư của các bên thứ ba này.

V. Điều khoản bảo mật bổ sung cho tất cả người dùng

Các thông tin bổ sung sau đây về thực tiễn bảo mật của dental.vn, áp dụng cho tất cả người dùng dental.vn (Người đăng ký, Người dùng miễn phí và Khách truy cập Trang web).

A. Người dùng quốc tế

dental.vn tuân thủ Luật bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Luật bảo vệ quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ do Bộ Thương mại Hoa Kỳ quy định về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân từ Liên minh châu Âu và Thụy Sĩ tới Hoa Kỳ, tương ứng. dental.vn đã chứng nhận cho Bộ Thương mại rằng họ tuân thủ các Nguyên tắc Thông báo, Lựa chọn, Trách nhiệm đối với Chuyển tiếp, Bảo mật, Tính toàn vẹn và Hạn chế Mục đích, Truy cập và Truy vấn, Thực thi và Trách nhiệm. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các chính sách trong Chính sách này và Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư, Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư sẽ chi phối. Để tìm hiểu thêm về chương trình Bảo vệ quyền riêng tư và để xem trang chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov/. Tuân thủ Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Nguyên tắc Bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, dental.vn cam kết giải quyết các khiếu nại về quyền riêng tư của bạn và việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Liên minh châu Âu hoặc công dân Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách quyền riêng tư này trước tiên nên liên hệ với dental.vn theo địa chỉ: info@dental.vn. dental.vn đã cam kết tiếp tục đưa ra các khiếu nại về quyền riêng tư chưa được giải quyết theo Nguyên tắc Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ cho một cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập, Bảo vệ quyền riêng tư BBB EU, do Hội đồng các doanh nghiệp tốt hơn điều hành. Nếu bạn không nhận được khiếu nại kịp thời về khiếu nại của mình hoặc nếu khiếu nại của dental.vn không được giải quyết thỏa đáng, vui lòng truy cập trang web BBB EU Privacy Shield tại https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for- người tiêu dùng/để biết thêm thông tin và nộp đơn khiếu nại. Xin lưu ý rằng nếu khiếu nại của bạn không được giải quyết thông qua các kênh này, trong những trường hợp hạn chế, tùy chọn trọng tài ràng buộc có thể có sẵn trước Hội đồng Bảo vệ Quyền riêng tư. dental.vn phải chịu các quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) liên quan đến việc tuân thủ các quy định của Bảo vệ quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn cho các nhà xử lý bên thứ ba qua biên giới và từ quốc gia hoặc khu vực tài phán của bạn sang các quốc gia hoặc khu vực tài phán khác trên toàn thế giới. Nếu bạn ở Liên minh Châu Âu hoặc các khu vực khác có luật điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác với luật của Hoa Kỳ, xin lưu ý rằng bạn đang chuyển thông tin đến một quốc gia và khu vực tài phán không có luật bảo vệ dữ liệu giống như quyền tài phán của bạn. dental.vn sẽ thực hiện các bước hợp lý và phù hợp cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào hoạt động như một bộ xử lý dữ liệu, theo thuật ngữ của EU và Thụy Sĩ đang xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi ủy thác cho họ theo cách phù hợp với EU-US và Swiss -US Nguyên tắc lá chắn bảo mật. dental.vn có khả năng chịu trách nhiệm trong các trường hợp chuyển tiếp sang bên thứ ba dữ liệu của các cá nhân EU và Thụy Sĩ nhận được theo Bảo vệ quyền riêng tư EU-Mỹ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ, tương ứng.

B. Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào để phản ánh các thay đổi về luật pháp, thực hành thu thập và sử dụng dữ liệu của chúng tôi, các tính năng của Dịch vụ hoặc Trang web của chúng tôi hoặc tiến bộ trong công nghệ. Chúng tôi sẽ làm cho Chính sách sửa đổi có thể truy cập được thông qua Dịch vụ và Trang web, vì vậy bạn nên xem lại Chính sách theo định kỳ. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi quan trọng đối với Chính sách, chúng tôi sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành liên quan đến việc cung cấp cho bạn thông báo và/hoặc sự đồng ý.

C. Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

dental.vn thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn chống lại sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát vô tình, thay đổi, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet và không có phương tiện lưu trữ điện tử hoặc vật lý nào, tuyệt đối an toàn và do đó chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của thông tin đó.

D. Thực tiễn và lựa chọn tiếp thị

Nếu bạn nhận được email từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng một số công cụ phân tích nhất định, chẳng hạn như GIF rõ ràng, để thu thập dữ liệu như khi bạn mở thư của chúng tôi hoặc nhấp vào bất kỳ liên kết hoặc biểu ngữ nào mà email của chúng tôi chứa. Dữ liệu này cho phép chúng tôi đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông và tiếp thị. Bạn có thể hướng dẫn chúng tôi không sử dụng thông tin liên lạc của bạn để liên lạc với bạn qua email, thư bưu điện hoặc điện thoại liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và các sự kiện đặc biệt có thể thu hút sự quan tâm của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi tại phần Thông tin liên hệ của dental.vn bên dưới. Trong các email thương mại, bạn cũng có thể từ chối bằng cách làm theo các hướng dẫn nằm ở cuối các email đó. Xin lưu ý rằng, bất kể yêu cầu của bạn là gì, chúng tôi vẫn có thể sử dụng và chia sẻ một số thông tin nhất định khi được Chính sách này cho phép hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành. Ví dụ: bạn không thể từ chối một số email liên quan đến hoạt động hoặc dịch vụ, chẳng hạn như những email phản ánh mối quan hệ hoặc giao dịch của chúng tôi với bạn.

E. Quyền riêng tư của Việt Nam

Luật pháp Việt Nam cho phép cư dân Việt Nam có quyền trong các trường hợp nhất định yêu cầu thông tin từ chúng tôi về cách thức chúng tôi chia sẻ một số nhóm thông tin cá nhân (theo quy định của luật Việt Nam hiện hành) với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Tuy nhiên, dental.vn không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng họ.

VI. Thông tin liên lạc của dental.vn

dental.vn có địa chỉ tại 394/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi hoặc có bất kỳ câu hỏi nào hoặc khiếu nại liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@dental.vn.

Chính sách cookie của dental.vn

Chúng tôi sử dụng và cho phép một số công ty khác sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là Cookies Cookies) trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi làm điều này để hiểu việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn và cho phép các tính năng và nội dung được cá nhân hóa; tối ưu hóa quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi; và để cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi phân phát quảng cáo cụ thể theo sở thích của bạn trên Internet. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Cookies tại: www.allaboutcookies.org.

Cookies là gì?

Cookies là các tệp văn bản chứa một lượng nhỏ thông tin được tải xuống trình duyệt mà bạn sử dụng khi bạn truy cập một trang web. Thực thể đặt cookie trên trình duyệt của bạn sau đó có thể đọc thông tin trên cookie mà nó đặt. Các cookie thường được phân nhóm là cookie phiên phiên bản hay mà không tồn tại trên thiết bị của bạn sau khi bạn đóng trình duyệt hoặc cookie liên tục của Google mà thường sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng hoặc chúng hết hạn. Các cookie khác nhau được sử dụng để thực hiện các chức năng khác nhau:

 • Cookies cần thiết: Một số cookie rất cần thiết và cho phép bạn di chuyển xung quanh Dịch vụ và sử dụng các tính năng của chúng, chẳng hạn như truy cập các khu vực an toàn của Dịch vụ. Không có các cookie này, chúng tôi không thể kích hoạt nội dung phù hợp dựa trên nhóm thiết bị bạn đang sử dụng. Cookie chức năng: Những cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi (chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn hoặc khu vực bạn đang ở).
 • Cá nhân hóa Cookies: Chúng tôi cũng sử dụng cookie để thay đổi cách hành xử của Dịch vụ hoặc xem xét để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn từ thông tin chúng tôi suy luận từ hành vi của bạn trên Dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi có thể đã biết về bạn vì, ví dụ: bạn là người dùng đã đăng ký. Những cookie này có thể được sử dụng để điều chỉnh Dịch vụ hoặc nội dung, giao diện được cung cấp cho bạn trong các phiên tiếp theo cho Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn cá nhân hóa các trang web hoặc sử dụng các phần cụ thể của Dịch vụ, cookie sẽ giúp máy chủ trang web của chúng tôi nhớ lại thông tin cụ thể của bạn. Khi bạn sử dụng Dịch vụ lần sau, thông tin bạn cung cấp trước đó có thể được truy xuất, do đó bạn có thể dễ dàng sử dụng các tính năng Dịch vụ mà bạn đã chọn trước đó.
 • Phân tích Cookies: Chúng tôi sử dụng cookie của riêng mình và/hoặc cookie của bên thứ ba và các số nhận dạng khác (như đèn hiệu web) để xem cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để nâng cao hiệu suất của chúng và phát triển chúng theo sở thích của khách hàng và khách truy cập. Ví dụ: cookie và đèn hiệu web có thể được sử dụng để: duy trì giao diện nhất quán trên các Dịch vụ của chúng tôi; theo dõi và cung cấp phân tích xu hướng về cách người dùng tương tác với Dịch vụ của chúng tôi; theo dõi lỗi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi.
 • Cookies Quảng cáo: Những cookie này ghi lại chuyến thăm của bạn đến Dịch vụ của chúng tôi, việc bạn mở và xem lại email của chúng tôi, các trang bạn đã truy cập và các liên kết bạn đã nhấp. Họ thu thập thông tin về thói quen duyệt web của bạn và nhớ rằng bạn đã truy cập một trang web. Chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để làm cho quảng cáo phù hợp hơn với bạn.
 • Cookies đa thiết bị: Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng cookie kết hợp với thông tin chúng tôi thu thập - ví dụ: tên người dùng, địa chỉ IP và số nhận dạng thiết bị di động duy nhất - để định vị hoặc cố gắng định vị cùng một người dùng trên nhiều trình duyệt hoặc thiết bị (như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng), hoặc làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện việc này để lưu tùy chọn của bạn trên các thiết bị và phân tích việc sử dụng Dịch vụ.

Cookie của bên thứ ba

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba (ví dụ: mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã sử dụng các đối tác đáng tin cậy như DoubleClick và Google AdWords để giúp chúng tôi phục vụ quảng cáo. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics trên Dịch vụ của mình để giúp chúng tôi phân tích cách thức Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Google Analytics sử dụng cookie hiệu suất để theo dõi các tương tác của khách truy cập. Ví dụ: bằng cách sử dụng cookie, Google có thể cho chúng tôi biết những trang nào người dùng của chúng tôi xem, trang nào phổ biến nhất, thời gian nào trang web của chúng tôi được truy cập, khách truy cập đã đến trang web của chúng tôi trước đó, trang web nào đã giới thiệu khách truy cập đến trang web của chúng tôi thông tin tương tự khác.
Chúng tôi có ít quyền kiểm soát đối với các cookie này của bên thứ ba, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các chính sách quyền riêng tư tương ứng cho các dịch vụ bên ngoài này để giúp bạn hiểu những dữ liệu mà các tổ chức này nắm giữ về bạn và họ làm gì với nó.

Đèn hiệu web

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các hình ảnh điện tử được gọi là đèn hiệu web trên Dịch vụ của chúng tôi - đôi khi được gọi là GIF, một pixel, hoặc các lỗi web của Drake. Đèn hiệu web được sử dụng để phân phối cookie trên Dịch vụ của chúng tôi, đếm số lần nhấp/người dùng/khách truy cập và cung cấp nội dung hoặc dịch vụ cùng nhãn hiệu. Chúng tôi có thể bao gồm các cảnh báo web trong các tin nhắn hoặc bản tin quảng cáo để xác định xem các tin nhắn đã được mở và hành động hay chưa. Dịch vụ của chúng tôi cũng có thể chứa đèn hiệu web từ bên thứ ba để giúp chúng tôi tổng hợp số liệu thống kê tổng hợp về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo hoặc các hoạt động trang web khác. Các đèn hiệu web này có thể cho phép các bên thứ ba đặt hoặc đọc cookie trên thiết bị của bạn.

Kiểm soát cookie

Có một số cách bạn có thể quản lý cookie nào được đặt trên thiết bị của mình. Cookie thiết yếu, tuy nhiên, không thể bị vô hiệu hóa. Nếu bạn không cho phép một số cookie nhất định được cài đặt, Dịch vụ có thể không truy cập được đối với bạn và/hoặc hiệu suất, tính năng hoặc Dịch vụ của trang web có thể bị xâm phạm.

I. Cookie quảng cáo

Nếu bạn muốn tắt cookie quảng cáo, bạn có thể truy cập http://www.youronlinechoices.com. Nếu bạn chọn tắt các cookie này, bạn vẫn sẽ thấy quảng cáo trên internet nhưng nó có thể không phù hợp với sở thích của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn đã thắng được được bất kỳ quảng cáo nào khi trực tuyến. Bạn cũng có thể quản lý nhóm cookie này trong cài đặt quyền riêng tư trên trình duyệt web bạn đang sử dụng. Xin vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin.

II. Cài đặt trình duyệt

Bạn có thể vô hiệu hóa và/hoặc xóa hầu hết các nhóm cookie bằng cách sử dụng cài đặt trình duyệt của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả các cookie, bạn có thể không truy cập được các phần của dịch vụ của chúng tôi hoặc của người khác. Các liên kết sau cung cấp thông tin về cách sửa đổi cài đặt cookie trên một số trình duyệt phổ biến:

III. Cookie đa thiết bị

Nếu bạn muốn từ chối khả năng theo dõi bạn trên các thiết bị của chúng tôi, bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt tắt Google Analytics bằng cách bấm vào đây.

Không theo dõi tín hiệu

Không có tiêu chuẩn hoặc định nghĩa thống nhất hoặc nhất quán để đáp ứng, xử lý hoặc truyền đạt tín hiệu Không theo dõi. Tại thời điểm này, Dịch vụ không hoạt động khác nhau dựa trên tín hiệu Không theo dõi người dùng. Để biết thêm thông tin về tín hiệu Không theo dõi, xem Tất cả về không theo dõi.

Thông tin thêm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@dental.vn.